Drukuj

Wyniki pracy ucznia Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej w ramach realizacji IPR "PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014".

Zamierzone w IPR rezultaty:

Stworzenie w programach Cabri II i Cabri 3D około 10 prac/projektów badawczych w w/w programach dotyczących:

1. Podstawowych konstrukcji geometrycznych,
2. Symetrii,
3. Wielokątów foremnych,
4. Podobieństwa figur,
5. Brył, w tym brył obrotowych.

Realizacja zamierzonych rezultatów to:

BRYŁA 1

BRYŁA 2

BRYŁA 3

BRYŁA 4

BRYŁA 5

BRYŁA 6

BRYŁA 7

BRYŁA 8

BRYŁA 9