Drukuj

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPR REALIZOWANEGO W RAMACH "PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDLNIONYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

- Monika Mucha

Zamierzone w IPR rezultaty:

Zamierzone rezultaty to stworzenie w programach Cabri II i Cabri 3D około 10 prac/projektów badawczych w wymienionych programach dotyczących:

1. Podstawowych konstrukcji geometrycznych,
2. Symetrii,
3. Wielokątów foremnych,
4. Podobieństwa figur,
5. Brył, w tym brył obrotowych.

Realizacja zamierzonych rezultatów:

1. Stworzone bryły to:

Bryła 1
Bryła 2
Bryła 3
Bryła 4
Bryła 5
Bryła 6
Bryła 7
Bryła 8
Bryła 9
Bryła 10

3. Uczennica prezentowała swoje wyniki pracy w szkolnej pracowni komputerowej na tablicy interaktywnej.

4. Wyniki pracy zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.


- Anna Rybka

Zamierzone w IPR rezultaty:

- umieszczenie wyników swojej pracy na stronie internetowej szkoły,
- wykonanie 5 prezentacji w programie PREZI dotyczących własnych zainteresowań,
- wykonanie 5 prezentacji w programie POWER POINT dotyczących własnych zainteresowań,
- zaprezentowanie dwóch najlepszych prezentacji wybranych przez nauczyciela podczas lekcji informatyki,
- stworzenie instrukcji pn. "Jak stworzyć prezentacją w PREZI?".

Realizacja zamierzonych rezultatów:

1. Stworzone prezentacje to:

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3
Prezentacja 4
Prezentacja 5
Prezentacja 6
Prezentacja 7
Prezentacja 8
Prezentacja 9

2. Instrukcja:
http://prezi.com/8a-hoc4u0hmk/jak-zrobic-prezentacje-w-prezi/

3. Uczennica prezentowała swoje wyniki pracy w szkolnej pracowni komputerowej na tablicy interaktywnej.

4. Wyniki pracy zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.


- Natalia Gromek

Zamierzone w IPR rezultaty:

1. Wykonanie 10 zadań z zakresu matematyki z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji programu Excel,
2. Umieszczenie rezultatów pracy na stronie internetowej szkoły,
3. Przygotowanie prezentacji podsumowującej pracę stypendysty podczas realizacji IPR w programie PREZI.

1. Wykonane zadania:

ZADANIE 1
ZADANIE 2
ZADANIE 3
ZADANIE 4
ZADANIE 5
ZADANIE 6
ZADANIE 7
ZADANIE 8
ZADANIE 9
ZADANIE 10

2. Wyniki pracy stypendystki zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

3. Przygotowana prezentacja podsumowująca pracę:
https://prezi.com/wzkasc00urwz/edit/#1_24309637